Оборудване

Разполагаме  със  специализирани  горски  машини, техника  и  квалифицирани  специалисти  за  извършване  на  дърводобив.

MADE WITH    BY web-puzzle.COM

Сертификат за качество ISO 9001:2008