Первази и лайсни

Перваз профил 1

Вид дървесина

Бял бор,Смърч,Ела

Размери

Широчина

от 3,5 см

Дебелина

от 1,5 см

Дължина

от 1м до 4м

Перваз профил 2

Вид дървесина

Бял бор,Смърч,Ела

Размери

Широчина

от 3,5 см

Дебелина

от 1,5см

Дължина

от 1 до 4м

Перваз профил 3

Вид дървесина

Бял бор,Смърч,Ела

Размери

Широчина

от 3,5 см

Дебелина

от 3,5 см

Дължина

от 1 до 4м

Перваз профил 4

Вид дървесина

Бял бор,Смърч,Ела

Размери

Широчина

от 2,5 см

Дебелина

от 3,5см

Дължина

от 0,5 до 4м

Лайстна профил 1

Вид дървесина

Бял бор,Смърч,Ела

Размери

Широчина

Свободен размер

Дебелина

Свободен размер

Дължина

от 0,5 до 4м

Лайстна профил 2

Вид дървесина

Бял бор,Смърч,Ела

Размери

Широчина

Свободен размер

Дебелина

Свободен размер

Дължина

от 0,5 до 4м

* възможни са размери съобразени с вашите изисквания по предварителна заявка

MADE WITH    BY web-puzzle.COM

Сертификат за качество ISO 9001:2008