Челни дъски

Челна дъска профил 1

Вид дървесина

Бял бор,Смърч,Ела

Размери

Широчина

12-30 см

Дебелина

от 2 до 4 см

Дължина

от 2м  до 4м

Челна дъска профил 2

Вид дървесина

Бял бор,Смърч,Ела

Размери

Широчина

12-30 см

Дебелина

от 2 до 4 см

Дължина

от 2м  до 4м

Челна дъска профил 3

Вид дървесина

Бял бор,Смърч,Ела

Размери

Широчина

12-30 см

Дебелина

от 2 до 4 см

Дължина

от 2м  до 4м

Челна дъска профил 4

Вид дървесина

Бял бор,Смърч,Ела

Размери

Широчина

12-30 см

Дебелина

от 2 до 4 см

Дължина

от 2м  до 4м

Челна дъска профил 4

Вид дървесина

Бял бор,Смърч,Ела

Размери

Широчина

12-30 см

Дебелина

от 2 до 4 см

Дължина

от 2м  до 4м

MADE WITH    BY web-puzzle.COM

Сертификат за качество ISO 9001:2008